The power of personality

Facet5 er et af de mest moderne og avancerede målemetoder af menneskets personlighed, som findes på markedet i dag. Facet5 bruges i dag globalt af virksomheder, rekrutterings- og konsulentbureauer. Facet5 tydeliggør personlighedens styrke, når virksomheder ønsker at realisere det fulde potentiale af deres menneskelige kapital. Facet5 kommunikerer resultatet på enkelt hverdagssprog, der forklarer konsekvenserne af menneskers forskelligheder i adfærd, motivation og holdninger - og vigtigst; hvordan kan vi i hverdagens mange praktiske situationer, anvende og udnytte dette?

Designet med forretningsudvikling som hovedmål

Facet5 blev udviklet som svar på markedets behov for simpel og praktisk anvendelig information, til at understøtte beslutninger omkring ethvert stadie af en medarbejders rejse gennem organisationen. Tilgængelig på pt. 34 forskellige sprog, fri for slang og fagudtryk, online baseret, så systemet kan tilgås over hele verden. En bred vifte af sprog-, lande- og branchenormer, gør det enkelt at udforme sofistikerede og meningsfulde sammenligninger, på tværs af kulturer og landegrænser.

Sammenhængende livscyklus

Facet5 er nemt og effektivt at implementere, som en integreret del af håndteringen af alle medarbejders livscyklus i organisationen. Fra rekruttering til outplacement og afvikling, involveres individ, leder- og organisation med en vifte af vidt forskellige Facet5 rapporter. Så hvad enten man ønsker at sammensætte teams, tilføje nye medlemmer, kortlægge organisationskultur m.m., giver datasættet fra Facet5 en ramme om Best Practice inden for den samlede håndtering af menneskelig kapital.

Solidt teoretisk fundament

Femfaktormodellen (eller ’Big 5’) om personlighed, betragtes i dag bredt, som værende den bedste måde at beskrive de fundamentale bestanddele af menneskets personlighed. ’Big 5’-modellen har i adskillige sammenhænge dokumenteret sin validitet (præcision), og gennem research og forskning, løbende dokumenteret de fem faktorer, som værende ureducerbare i forhold til at give et tilstrækkeligt dækkende billede af menneskets personlighed. Facet5 måler ikke bare disse fem faktorer meget præcist, men viser samtidig et meget nøjagtigt portræt af individuelle forskelle i adfærd.

Lær mere om hvordan du anvender Facet5

 

Facet5 Profil

Facet5 Faktorgennemgang

Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.