For mere end 15 år siden, påpegede McKinsey’s ‘War for Talent’, behovet for at identificere og pleje talent. ’Krigen’ lader på ingen måde til at aftage, med begrænsede kandidatpuljer, og kamp på alle niveauer og i alle sektorer, om de mest talentfulde og kompetente kandidater.

Hvordan forholder organisationer sig, til disse komplekse problemstillinger? For at forstå ’hvor’ og ’hos hvem’ talenterne findes, har virksomheder behov for at kortlægge hvad kandidaten tidligere har beskæftiget sig med, samt hvad kandidaten vil kunne forventes at præstere fremover.

Facet5 hjælper organisationer med at forstå de ansattes personlige karakteristika, og kortlægge hvilke af disse, der kan forventes at komme til udtryk. Denne information kan anvendes, både som fast bestanddel af talentudviklingsprocessen, men også som kobling til andre processer, f.eks., lederevalueringer og karriereudviklingssamtaler.


Kontakt os for yderligere information
I korte træk

Facet5 identificerer de primære personlige karakteristika, som man kan forvente at opleve hos personen over tid, samt til identifikation af talent.

Facet5 er en essentiel bestanddel i enhver proces, rettet mod talentmåling og udvikling, da det underbygger observeret adfærd.

Facet5 kan nemt kombineres med karriereudviklingsforløb, og til at understøtte beslutninger omkring talentudvikling.


Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.