Norman Lee Buckley

Norman Lee Buckley er specialist med over 40 års erfaring inden for test- og organisationsudvikling. Normans arbejde har været fokuseret på at udvikle og levere meget jordnære og praktisk anvendelige værktøjer til organisationsudvikling med afsæt i meget dybdegående psykologisk indsigt og forståelse.

Norman er uddannet psykolog fra Sydney University, og opnåede sine første praktiske erfaringer, inden for forskellige Australske konsulenthuse. Siden 1978 har Norman drevet sin egen forretning i England, hvor han har været en af pionererne inden for opgave-og kundetilpassede målinger, målrettet udviklingsorienterede processer. Han har desuden udført omfattende analysearbejde, inden for biografisk og personlighedsbaseret databehandling.

Facet5 blev lanceret i januar 1990, baseret på mere end 10 års research om moderne personlighedsteori. Norman har siden fortsat udviklingen af Facet5, som i dag er en fuldt onlinebaseret, multisproget tilgang til personlighedsmåling. Den grundlæggende personlighedsmåling, er motoren bag en række diagnosticeringsværktøjer, som adresserer individuelle forskelle, lederskab, organisationskultur, teamarbejde samt omgivelser. Disse værktøjer deler samme datagrundlag, og tager afsæt i ikke-teknisk sprogbrug, så virksomheder har mulighed for at undersøge og vurdere egen menneskelig kapital, og omsætte ny viden til håndgribelige resultater.

Normans omfattende erfaring med psykometri, målingsmetodik og spørgeskemadesign, understøtter hans forsatte udvikling af talrige innovative assesments-og udviklingscentre. Han har enorm erfaring med træning af ledere inden for brugen af assessment teknikker, og gennemførelse af udviklings- og coachingprogrammer. Han har flere års erfaring som opstartskonsulent, for meget forskningstunge virksomheder under kommerciel forandring.

Norman er næsten konstant på farten, for at understøtte sine forretningspartnere i EU, USA, Sydamerika og Asien. Partnere inkluderer bland andre globale konsulenthuse, multinationale virksomheder inden for bl.a. medicin, produktion, detailhandel, luftfart, kosmetik, telekommunikation, finansiering, transport, fødevare, tobak samt centrale og lokale ministerier og uddannelsesinstitutioner. I dag koncentrerer han sig primært om forskning og udvikling, samtidig med at yde støtte til det globale netværk af Facet5 partnere.

Normans nuværende interesseområde, omhandler primært analyse af de nationale normgrupper (National Character), skabelsen af en kulturløs færdighedsmåling, samt samspillet mellem personlighed og problemløsningsstil.

Top

Rebekah Justine Williams

Efter afslutning af sin uddannelse i psykologi, indledte Rebekah sin karriere indenfor det kliniske område. Hun har specialiseret sig i barselspsykoser og over en periode på ti år, bidraget til forskning og behandling af denne sygdom. I denne periode var hun også meget aktiv i Women's Health bevægelsen og var med til at oprette og drive de to første Well Woman klinikker i Manchester, UK. Hun arbejdede som rådgiver for klinikkerne, og har bidraget til oprettelsen af den første samfundsbaserede selvhjælpsgruppe, knyttet til lægeuddannelsen.

I forbindelse med afslutningen af sit kliniske arbejde, blev Rebekah tilknyttet en skole for medicinsk uddannelse, for at arbejde sammen med praktiserende læger under uddannelse, og hjalp i den forbindelse til med at udvikle forskellige læge/patient kommunikationsprogrammer.

Hun blev overført til området for forretningspsykologi i 1987 og afsluttede her sin anden Mastergrad i organisationspsykologi på UMIST. Herfra arbejdede hun via en række konsulentopgaver med gennemførelse af store organisatoriske forandrings- og omstruktureringsprogrammer. Hun udviklede særlig ekspertise indenfor design og levering af corporate klimaundersøgelser, teamledervurdering og udviklingsprogrammer.

Rebekah tiltrådte hos Redfield i 1996, med henblik på videreudvikling af en række unikke værktøjer og processer til personlig udvikling. I løbet af den første tid leverede hun en lang række - både individuelle og team udviklingsprogrammer - til UK og centraleuropæiske kunder. Hendes arbejde spænder fra individuelle vurderinger, lederudvikling, teambuilding, design og levering af uddannelsesprogrammer til overførsel af kompleks viden og teknologi til Redfields kunder.

Redfield flyttede i 2000 sin base til Australien og Rebekah flyttede med til Sydney som direktør. Hun er fortsat med og er i dag involveret i produktudvikling og uddannelse til et stigende antal små og store australske kunder. Hun har omfattende rejseaktivitet, for at støtte Redfields arbejde i Europa, Sydamerika og USA.

Top

“I løbet af midt-80’erne i UK, udførte jeg konsulentarbejde for forskellige organisationer, og brugte de bedste psykometriske værktøjer jeg kunne finde på det tidspunkt. Jeg var udmærket klar over, at der fandtes nogle ganske fornuftige psykometriske værktøjer på markedet, men fælles for dem var, at de krævede en hel del træning og erfaring, for at kunne bruge dem ordentligt. En dag var der nogen der udfordrede mig til at konstruere og udvikle et værktøj der var hurtigt, nemt at anvende, og som gav mere mening, end de eksisterende værktøjer på det tidspunkt. Og så slog det mig – her havde jeg mine designparametre – for hvad der senere skulle komme til at hedde Facet5.”

Norman L. Buckley, Udgiver

Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.