Facet5 blev udviklet, som svar på klientbehov om et hurtigt og praktisk anvendeligt stykke information, til at understøtte beslutninger omkring medarbejdernes livscyklus igennem organisationen. I løbet af 1980’erne, begyndte personlighedsværktøjer, at imødekomme kravene om større tilgængelighed, og mindre kompliceret information. Facet5 blev specifikt designet til at imødekomme disse krav.

1980
FACET5 BLEV UDVIKLET | Facet5 blev oprindeligt udviklet af Norman Buckley og hans kolleger i slutningen af 1980'erne. Inspirationen kom fra forskning gennemført på Edinburgh Universitet og udviklingen blev støttet af en række store engelske virksomheder. Efterfølgende er en række markante milesten passeret i den fortsatte udvikling:
1994
FACET5 FAMILIER BLEV UDVIKLET | Udviklingen af konceptet med Facet5 familier for lette fortolkningen.
1997
FACET5 MODULERNE BLEV UDVIKLET | Udviklingen af Facet5 modulerne, Søgelys, Ledere Guide, TeamScape and Arbejdspræferencer - alle applikationer med hvert sit fokus.

 

 

2001
WEBADMINISTRATION | Overgang til web for administration og levering. Udviklingen af Svartidsanalyse. Analysen kan afsløre om personen har givet et ærligt billede af sig selv.

 

2002

AUDITION BLEV UDVIKLET | Udvikling af Audition med afsæt i kriteriebaserede interviews. Validering studier fra ledelse af og rekruttering til call-centre og banksektor.

3DV FORSKNINGSBASERET PRÆDIKATIV BEREGNINGSMOTOR | Udvikling af 3DV - et program til forudsigelse af adfærd. Integration af Facet5 og Leadership Review. Integration med corporate kompetencer.

TEAMSCAPE FLYTTER TIL NETTET | Overførsel af TeamScape til web-score og integration med Team 360 målinger.

2003
ADSKILLIGE TILGÆNGELIGE SPROGVARIANTER | Opstart af udviklingen af forskellige sprogvarianter for at kunne understøtte anvendelse af Facet5 i andre kulturer.
2004
NORMER UDVIKLET TIL MANGE FORSKELLIGE SPROG | Udvikling af forskningsmodel med henblik på udvikling kalkulationer til anvendelse af normer for forskellige sprogvarianter.

 

 

 

Læs om udgiverne


Testimonials

The emotionality score makes the tool much more personable. The Facet5 tool is easy to read and understand.

Julia Boyce: Early Learning Centre

In Sun, Facet5 helps to remove the tension associate with personality diversity.

Jane Clift: Sun Micro Systems

Facet5 enables a rich conversation to take place with an indvidual or with a team around behaviour, perceptions and performance.

Carolyn Arculus: Novartis Pharma

[We've] done MBTI and OPQ before, and thought this was much better as a tool for understanding people.

Alison Crawley: KPMG

Facet5 has certainly impressed me not only as an accurate assessment of personality but more importantly because the information provided is extremely helpful to practitioner and client.

Dale Simpson: Bravo Consulting

 


Enkelt sprogbrug

Facet5 danner en letforståelig og praktisk anvendelig ramme og grundlag, til at tage i brug af teams og virksomheder, til håndtering af mange forskellige udfordringer omkring ’personale’.

Global anvendelse

Facet5 er tilgængelig på mere end 30 sprog, med tilhørende normgrupper. Det bruges af organisationer på alle kontinenter, hvilket gør det særdeles effektivt i forhold til global og lokal anvendelse.

For ledelsen

Designet af psykologer med henblik på målrettet, at kunne bruges af ledelsen. Facet5 hjælper mennesker på alle niveauer, med en dybere forståelse af personligheden og endnu vigtigere; hvad kan vi opnå med de mennesker vi har om bord.

Værdineutral

Facet5 beskriver, forklarer og forudsiger adfærd, på en ikke-fordømmende måde, så teams og organisationer nemt kan forstå og tage bestik af styrkerne i personligheden.